021 - 46883691 ده خط
پوشش سراسری معرفی خدمات طرح تشویقی

اینترنت ADSL+2

سرویس مبتنی بر خطوط تلفن

اینترنت Air Net

اینترنت بی سیم

اینترنت ویژه برج ها

ویژه مجتمع ها و برج ها

پهنای باند اختصاصی

ویژيه سازمان ها و اورگان ها

اینترنت پرسرعت نت ملی

اعضای تیم خدمات پهنای باند مجموعه شرکت های نت ملی همواره اطلاعات خود را با اتکا به بروزترین تکنولوژی کشورهای پیشرفته در صنعت IT پیش برده و دارای مدارک معتبر متعددی در زمینه های مختلفی نظیر شبکه ، نرم افزار، امنیت سیستمها و سایر زمینه ها می باشند.

اعضای این تیم با بهره گیری از تجربیات علمی خود بر آن شدند تا گامی عظیم در راستای ارتقای صنعت IT در کشور بردارند. مجموعه شرکت های نت ملی دارای مجوز ISP از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارائه خدمات دسترسی به اینترنت به کاربران خانگی از طریق Dial UP ، و نیز ارائه خدمات دسترسی به اینترنت جهت شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ از طریق تامین پهنای باند میباشد.